TwitterFacebookLinkedIn

Refereeravonden

Doelgroep van de refereeravonden bestaat uit behandelaren al dan niet in opleiding, verpleegkundigen en geïnteresseerden. Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.Voorafgaand aan elke refereeravond vindt u meer informatie op onze sociale media en deze website.


Datum

Referent

Thema

10-09-2019

Prof. Dr. Hans Kroon
Prof. Dr. Bea Tiemens

Ambulantisering

08-10-2019

geen refereeravond


05-11-2019

 

GIOS Suzanne Henst
GIOS Anke van de Laar
AIOS Paul Konings
AIOS Bas Buiting
AIOS Coen Bandell  

Eindreferaten in kader opleiding

28-11-2019

Lisette Schoonhoven    

Veiligheid in tijden van krapte
Doelgroep: Verpleegkundigen en andere zorgverleners

10-12-2019

Machteld Huber

Positieve gezondheid

14-01-2020

Agnes Schrier en Lieske Sonneveld,

Transdiagnostisch centrum Altrecht

Transdiagnostisch onderwerp

11-02-2020

 Metten Somers, UMC Utrecht 


Gebruik van psychedelica in de behandeling

10-03-2020

Eric Bulten, Pompestichting   

Forensische psychiatrie

14-04-2020

Jeannette Rutgers, Taco Bos, Wilma Hebbing,

Frances Drijvers

Richtlijn levensbeëindiging

12-05-2020

 

AIOS Mariska van der Veldt, AIOS Arno van Spanje, AIOS Brenda Baar, AIOS Marieke Boele, AIOS Nicole van der Horst

Eindreferaten in het kader van de opleiding

16-06-2020,

17-20 uur

Diverse referenten  

High lights 2019-2020

Thema: kwaliteitsstatuut